Naturgruppen

Vi har et klippelaug der trofast klipper de forskellige spor og stier der er i vores område.

Det er dejligt at Viggo Dalgaard, Thomas Bredal, Bjarne Haugaard, Jørn Erik Madsen, Jens Krogshede og Knud Smedsgaard vil klare det. Hvis der er nogle der vil være med så er I meget velkomne og I bedes tage kontakt til en af klippelaugs medlemmer.

Klippelauget slår også de stier , for Nissum fjord netværket, der er i vores område. Nissum fjord netværket har købt en klipper og vi er meget spændte på om de overtager klipningen af netværkets stier i vores område. 

Der er blevet lagt flis ud på et stykke af sporet. Det stykke der går fra Put & Take og ind mod rensningsanlægget.

Den 10. juni er der Sporenes Dag, og i den forbindelse vil vi forsøge at få fat i Naturstyrelsen, for at de kan fortælle om projektet ved Fåremølle Å, hvor der blev bygget en dæmning ud mod Fåremølle Å.  

 Bestyrelsen består af:

Viggo Dalgaard, Thomas Bredal, Rita Rolighed, Jens Krogshede, Jørn Erik Madsen, Knud Smedsgaard & Anne Marie Poulsen